Nota prawna

Wydawca

HEINZ-GLAS GmbH & Co. KGaA
Glashüttenplatz 1-7
96355 Kleintettau | Germany

 

Phone: +49 9269 77-0
Fax: +49 9269 77-333

Mail: info@heinz-glas.com
www.heinz-glas.com

 

Rejestr handlowyr

Sąd prowadzący rejestr: Coburg | HRB 5273
VAT-UE: 255 959 732

 

Zarząd spółki

osobiście odpowiedzialna wspólniczka 1. HEINZ Verwaltungs GmbH, Sąd prowadzący rejestr w Coburg, HRB 5186 reprezentowana przez prezesów:
Dipl.-Kfm. Carl-August Heinz
Frank Martin
Dr. Jörg Utsch
MBA Virginia Elliott

Przewodniczący rady nadzorczej: Helmut Laux

 

 

Redakcja

Carletta Heinz
Ruth Haussner
Ute Schaller
Lisa Lampert

 

 

Informacje prawne

Uwaga! Niniejsza informacja dotyczy praw ochronnych osób trzecich

Usunięcie ewentualnego naruszenia praw ochronnych na stronach HEINZ-GLAS przez właścicieli praw ochronnych, nie odbywa się bez naszej zgody.

Informacja ta dotyczy marek wymienionych na tej stronie internetowej

Nazwy produktów i logo są chronione na rzecz poszczególnych producentów jako (zarejestrowane) znaki towarowe.

Informacja ta dotyczy linków znajdujących na tej stronie internetowej

Ta strona internetowa zawiera linki do stron internetowych podmiotów trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Linki te są udostępnione wyłącznie do Państwa użytku, a treść na tych stronach nie jest zagwarantowana przez nasze przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za treść tych linków i nie ręczy za treść i dokładność materiałów zamieszczonych na stronach internetowych podmiotów trzecich. Wejście na strony internetowe podmiotów trzecich za pośrednictwem tych linków odbywa się na własną odpowiedzialność.

Informacja ta dotyczy dokumentów i informacji dostępnych na tej stronie internetowej

Mogą Państwo korzystać z dostępnych na serwerze dokumentów i przynależnych do nich grafik pod następującymi warunkami:

Informacja dotycząca prawa autorskiego oraz niniejsza informacja dotycząca uprawnienia zawarte są we wszystkich kopiach; korzystanie z dostępnych na serwerze dokumentów i przynależnych do nich grafik służy wyłącznie do celów informacyjnych i niekomercyjnych; żadne z dostępnych na serwerze dokumentów i przynależnych do nich grafik nie będzie w żaden sposób zmieniane; oraz żadne z dostępnych na serwerze dokumentów i przynależnych do nich grafik nie będzie wykorzystywane niezależnie od towarzyszących im tekstów, kopiowane lub dalej rozprowadzane.

HEINZ-GLAS lub jej dostawcy nie podają żadnych informacji dotyczących przydatności do określonego celu informacji zawartych w dokumentach i przynależnych do nich grafikach na tym serwerze. Wszystkie dokumenty i przynależne do nich grafiki są udostępniane w takim stanie w jakim były widziane i bez jakiejkolwiek gwarancji. HEINZ-GLAS lub jej dostawcy odmawiają tym samym wszelkiej gwarancji i warunków w odniesieniu do tych informacji, w tym wszystkich dorozumianych gwarancji i warunków dotyczących przydatności do określonego celu, a także nienaruszenia praw. HEINZ-GLAS lub jej dostawcy w żadnym wypadku nie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za szczególne lub pośrednie szkody, szkody wtórne lub inne szkody, wynikające z utraty możliwości użytkowania, utraty danych lub utraconych zysków – które powstały w wyniku zgodnego z umową użytkowania lub w wyniku niedbalstwa lub innego niedozwolonego działania – oraz przez lub w związku z wykorzystaniem informacji dostępnych na tym serwerze. Udostępniane na tym serwerze dokumenty i przynależne do nich grafiki mogą zawierać nieścisłości techniczne i błędy typograficzne. Informacje są okresowo zmieniane. HEINZ-GLAS lub jej dostawcy zastrzegają sobie możliwość dokonania w każdym czasie ulepszeń, lub zmian opisanych tu produktów, lub programów.

Informacje te dotyczą oprogramowania, dokumentów i informacji dostępnych na tej stronie internetowej. HEINZ-GLAS lub jej dostawcy w żadnym wypadku nie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za szczególne lub pośrednie szkody, szkody wtórne lub inne szkody, wynikające z utraty możliwości użytkowania, utraty danych lub utraconych zysków – które powstały w wyniku zgodnego z umową użytkowania lub w wyniku niedbalstwa lub innego niedozwolonego działania – oraz przez lub w związku z wykorzystaniem dokumentów dotyczących oprogramowania dostępnych na tym serwerze.

[Translate to Polnisch:] Copyright

Prawo autorskie 2016 HEINZ-GLAS lub ich dostawców. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie zostają zastrzeżone.

Licencje:

„Engelsrufer“ – © Atelier Christian von der Heide

 

Website:

Webdesign: Shuttle Design Studio, Würzburg
Typo3-Umsetzung: Netzhaut, Würzburg

Perfection in Plastics