Wydawca


HEINZ PLASTICS Group Holding HPGH GmbH
Glashüttenplatz 1-7
96355 Kleintettau
Germany

Phone: +49 9269 77-0


Mail: sales.germany.plastics@heinz-glas.com
Web: www.heinz-plastics.com

Sąd rejestrowy Coburg │HRB 2249
VAT EU: DE 811 157 368

Zarząd spółki
Karl-Heinz Sladek


Redakcja
Ruth Haussner

Informacje prawne


Niniejsza informacja dotyczy praw ochronnych osób trzecich

Usunięcie ewentualnego naruszenia praw ochronnych wynikającego ze stron internetowych HEINZ PLASTICS Group Holding HPGH GmbH przez samych właścicieli praw ochronnych nie ma prawa odbyć się bez naszej zgody.

Informacja ta dotyczy marek wymienionych na tej stronie internetowej

Nazwy produktów i logo są chronione na rzecz poszczególnych producentów jako (zarejestrowane) znaki towarowe.

Informacja ta dotyczy linków znajdujących na tej stronie internetowej

Ta strona internetowa zawiera linki do stron internetowych podmiotów trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Linki te są udostępnione wyłącznie do Państwa użytku, a treść na tych stronach nie jest zagwarantowana przez nasze przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za treść tych linków i nie ręczy za treść i dokładność materiałów zamieszczonych na stronach internetowych podmiotów trzecich. Wejście na strony internetowe podmiotów trzecich za pośrednictwem tych linków odbywa się na własną odpowiedzialność.

Informacja ta dotyczy dokumentów i informacji dostępnych na tej stronie internetowej

Mogą Państwo korzystać z dostępnych na serwerze dokumentów i przynależnych do nich grafik pod następującymi warunkami: Informacja dotycząca prawa autorskiego oraz niniejsza informacja dotycząca uprawnienia zawarte są we wszystkich kopiach; korzystanie z dostępnych na serwerze dokumentów i przynależnych do nich grafik służy wyłącznie do celów informacyjnych i niekomercyjnych; żadne z dostępnych na serwerze dokumentów i przynależnych do nich grafik nie będzie w żaden sposób zmieniane; oraz żadne z dostępnych na serwerze dokumentów i przynależnych do nich grafik nie będzie wykorzystywane niezależnie od towarzyszących im tekstów, kopiowane lub dalej rozprowadzane.

HEINZ PLASTICS Group Holding HPGH GmbH i/lub jej dostawcy nie podają żadnych informacji dotyczących przydatności do określonego celu zawartych w dokumentach i przynależnych do nich grafikach na tym serwerze. Wszystkie dokumenty i przynależne do nich grafiki są udostępniane w takim stanie w jakim były widziane i bez jakiejkolwiek gwarancji. HEINZ Holding GmbH i/lub jej dostawcy odmawiają tym samym wszelkiej gwarancji i warunków w odniesieniu do tych informacji, w tym wszystkich dorozumianych gwarancji i warunków dotyczących przydatności do określonego celu, a także nienaruszenia praw. HEINZ PLASTICS Group Holding HPGH GmbH i/lub jej dostawcy w żadnym wypadku nie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za szczególne lub pośrednie szkody, szkody wtórne lub inne szkody, wynikające z utraty możliwości użytkowania, utraty danych lub utraconych zysków – które powstały w wyniku zgodnego z umową użytkowania lub w wyniku niedbalstwa lub innego niedozwolonego działania – oraz przez lub w związku z wykorzystaniem informacji dostępnych na tym serwerze. Udostępniane na tym serwerze dokumenty i przynależne do nich grafiki mogą zawierać nieścisłości techniczne i błędy typograficzne.

Informacje są okresowo zmieniane. HEINZ PLASTICS Group Holding HPGH GmbH i/lub jej dostawcy zastrzegają sobie możliwość dokonania w każdym czasie ulepszeń lub zmian opisanych tu produktów i/lub programów.

Informacje te dotyczą oprogramowania, dokumentów i informacji dostępnych na tej stronie internetowej

HEINZ PLASTICS Group Holding HPGH GmbH i/lub jej dostawcy w żadnym wypadku nie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za szczególne lub pośrednie szkody, szkody wtórne lub inne szkody, wynikające z utraty możliwości użytkowania, utraty danych lub utraconych zysków – które powstały w wyniku zgodnego z umową użytkowania lub w wyniku niedbalstwa lub innego niedozwolonego działania – oraz przez lub w związku z wykorzystaniem dokumentów dotyczących oprogramowania lub informacji dostępnych na tym serwerze.

Prawo autorskie

Prawo autorskie 2016 HEINZ Plastics Group Holding HPGH GmbH i/lub jej dostawców. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie zostają zastrzeżone.

Projekt i programowanie:
Wildner + Designer GmbH
Hans-Vogel-Str. 42
D-90765 Fürth

info@wildner-designer.de
www.wildner-designer.de